top of page

Bli medlem hos oss 2024!

Betala in medlemsavgiften på BG 5380-1957 och ange namn på inbetalningen samt "medlemsavgift 2024".

Efter inbetalningen ska du maila följande uppgifter till info.skasta@gmail.com (gäller både nya och gamla medlemmar):

- Fullständigt namn

- 12- siffrigt personnummer

- Adress

- Telefonnummer

- E-postadress

KOM IHÅG att ni måste betala in medlemsavgiften INNAN du söker licens. Vi godkänner licenser först när vi sett att betalningen kommit in!

Medlemskap

350 kr 

Junior (t.om 18 år)

450 kr

Senior

bottom of page