top of page

Styrelsen

Styrelsen består av medlemmar som arbetar ideellt med föreningen och sammanträder en gång per månad.

Det huvudsakliga arbetet handlar om ekonomistyrningar, aktivitets/tävlingsplanering, policyfrågor och ständigt arbete med att få föreningen att växa och erbjuda mer för sina medlemmar. 

Vi sitter i styrelsen 2024

Ordförande

Carin Brosäter

Vice Ordförande

Terese Markstedt

Kassör

Terese Markstedt

Sekreterare

Ulrika Viero

Ledamöter

Mona Riise, Ylva Frohm, Maya Blomqvist

Ungdomsledamöter

Leona Landén, Isa Nordström, Engla Jans

Vi vill gärna ha input från våra medlemmar!

Förslag om allehanda ting lämnas lämpligast via mejl: info.skasta@gmail.com

Skästa RC värdegrund:

- Sätta hästens välbefinnande främst. 

- Alla är lika mycket värda oavsett nivå och inriktning. 

Alla medlemmar har ett ansvar att bidra med:

- En god stämning under träning och tävling. 

- Dela med sig av kunskap. 

- Vara en god förebild. 

- Vara en god ambassadör för Skästa RC , genom att vara en bra vinnare och en god förlorare. 

- Nolltolerans mot mobbning oavsett ålder. 

bottom of page